• Naziv: RAK ANDRO
  • Naselje: Dubrava kod Šibenika, 22000
  • Grad/Općina: Šibenik
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RAK ANDRO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 78,55 HRK 314,01 HRK
RAK ANDRO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 348,76 HRK 1.976,64 HRK
RAK ANDRO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 753,93 HRK 288,51 HRK
RAK ANDRO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 510,29 HRK 267,74 HRK
RAK ANDRO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 664,78 HRK 394,59 HRK
Ukupno 2.356,31 HRK 3.241,49 HRK