• Naziv: CVILINDER ANTUN
  • Naselje: Jarmina, 32280
  • Grad/Općina: Jarmina
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CVILINDER ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 232,81 HRK 930,42 HRK
CVILINDER ANTUN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.712,53 HRK 553,06 HRK
CVILINDER ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.234,25 HRK 855,15 HRK
CVILINDER ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.512,22 HRK 793,31 HRK
CVILINDER ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.970,07 HRK 1.169,31 HRK
Ukupno 7.661,88 HRK 4.301,25 HRK