• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Koprivnica, 48000
  • Grad/Općina: Koprivnica
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 57,74 HRK 230,72 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 617,51 HRK 331,69 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 392,57 HRK 205,93 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 551,06 HRK 451,86 HRK
Ukupno 1.618,88 HRK 1.220,20 HRK