• Naziv: JAGODIĆ PATRIK
  • Naselje: Gorjani, 31422
  • Grad/Općina: Gorjani
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAGODIĆ PATRIK EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 8.772,18 HRK 49.709,11 HRK
JAGODIĆ PATRIK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 232,43 HRK 928,82 HRK
JAGODIĆ PATRIK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 6.372,78 HRK 2.071,21 HRK
JAGODIĆ PATRIK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.251,33 HRK 1.199,36 HRK
JAGODIĆ PATRIK EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.639,34 HRK 859,94 HRK
JAGODIĆ PATRIK EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.996,71 HRK 1.651,55 HRK
Ukupno 21.264,77 HRK 56.419,99 HRK