• Naziv: KULIAŠ DEJANA
  • Naselje: Mala Trnovitica, 43285
  • Grad/Općina: Velika Trnovitica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KULIAŠ DEJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 333,55 HRK 1.332,92 HRK
KULIAŠ DEJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.775,39 HRK 4.126,08 HRK
KULIAŠ DEJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.200,82 HRK 1.124,86 HRK
KULIAŠ DEJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.164,97 HRK 1.074,88 HRK
KULIAŠ DEJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.821,05 HRK 1.535,84 HRK
KULIAŠ DEJANA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 761,10 HRK 0,00 HRK
KULIAŠ DEJANA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.406,81 HRK 0,00 HRK
Ukupno 16.463,69 HRK 9.194,58 HRK