• Naziv: JELIČIĆ VEDRAN
  • Naselje: Domankuš, 43212
  • Grad/Općina: Rovišće
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JELIČIĆ VEDRAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 211,01 HRK 843,32 HRK
JELIČIĆ VEDRAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.265,95 HRK 1.205,94 HRK
JELIČIĆ VEDRAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.028,16 HRK 1.063,94 HRK
JELIČIĆ VEDRAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.014,54 HRK 1.642,64 HRK
Ukupno 6.519,66 HRK 4.755,84 HRK