• Naziv: MILJEVIĆ MARKO
  • Naselje: Privlaka, 32251
  • Grad/Općina: Privlaka
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILJEVIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 825,96 HRK 3.300,41 HRK
MILJEVIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7.927,15 HRK 3.264,27 HRK
MILJEVIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 1.961,16 HRK
MILJEVIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 6.991,21 HRK 4.472,44 HRK
Ukupno 19.482,90 HRK 12.998,28 HRK