• Naziv: HADROVIĆ JOSIP
  • Naselje: Zirčica, 44000
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HADROVIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 210,84 HRK 842,65 HRK
HADROVIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.025,36 HRK 1.008,62 HRK
HADROVIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.215,03 HRK 637,36 HRK
HADROVIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.787,16 HRK 1.387,48 HRK
Ukupno 5.238,39 HRK 3.876,11 HRK