• Naziv: KUVEŽDIĆ ANASTAZIJA
  • Naselje: Ilača, 32248
  • Grad/Općina: Tovarnik
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUVEŽDIĆ ANASTAZIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 831,00 HRK 3.320,52 HRK
KUVEŽDIĆ ANASTAZIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.667,30 HRK 861,41 HRK
KUVEŽDIĆ ANASTAZIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7.978,68 HRK 3.664,69 HRK
KUVEŽDIĆ ANASTAZIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 1.961,16 HRK
KUVEŽDIĆ ANASTAZIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 7.038,57 HRK 5.032,13 HRK
Ukupno 22.254,13 HRK 14.839,91 HRK