• Naziv: INFINITY, OBRT ZA POLJODJELSTVO, TRGOVINU I USLUGE
  • Naselje: Cerić, 32221
  • Grad/Općina: Nuštar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
INFINITY, OBRT ZA POLJODJELSTVO, TRGOVINU I USLUGE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 3.631,39 HRK 14.511,29 HRK
INFINITY, OBRT ZA POLJODJELSTVO, TRGOVINU I USLUGE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 34.955,65 HRK 15.128,60 HRK
INFINITY, OBRT ZA POLJODJELSTVO, TRGOVINU I USLUGE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 1.961,16 HRK
INFINITY, OBRT ZA POLJODJELSTVO, TRGOVINU I USLUGE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 30.885,20 HRK 20.740,94 HRK
Ukupno 73.210,82 HRK 52.341,99 HRK