• Naziv: REŠTAROVIĆ IVAN
  • Naselje: Nijemci, 32245
  • Grad/Općina: Nijemci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
REŠTAROVIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.138,89 HRK 4.550,92 HRK
REŠTAROVIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 10.934,70 HRK 4.983,72 HRK
REŠTAROVIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 1.961,16 HRK
REŠTAROVIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 9.646,25 HRK 6.844,02 HRK
Ukupno 25.458,42 HRK 18.339,82 HRK