• Naziv: ŠTIVIĆ STJEPAN
  • Naselje: Banovci, 35254
  • Grad/Općina: Bebrina
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTIVIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 357,71 HRK 1.429,37 HRK
ŠTIVIĆ STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 993,13 HRK 877,52 HRK
ŠTIVIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.432,51 HRK 1.338,80 HRK
ŠTIVIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.323,55 HRK 1.234,15 HRK
ŠTIVIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.026,87 HRK 1.831,30 HRK
Ukupno 10.133,77 HRK 6.711,14 HRK