• Naziv: LONČAR MARKO
  • Naselje: Novačka, 48331
  • Grad/Općina: Gola
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LONČAR MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 503,67 HRK 2.012,74 HRK
LONČAR MARKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 12.848,86 HRK 11.639,47 HRK
LONČAR MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.871,40 HRK 2.741,08 HRK
LONČAR MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.863,65 HRK 977,61 HRK
LONČAR MARKO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 1.928,14 HRK 1.928,14 HRK
LONČAR MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.326,96 HRK 3.768,69 HRK
LONČAR MARKO Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 1.792,67 HRK 0,00 HRK
LONČAR MARKO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 7.443,74 HRK 0,00 HRK
Ukupno 35.579,09 HRK 23.067,73 HRK