• Naziv: ŠOMODI STJEPAN
  • Naselje: Ždala, 48332
  • Grad/Općina: Gola
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠOMODI STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 360,00 HRK 1.438,58 HRK
ŠOMODI STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 6.026,47 HRK 5.115,50 HRK
ŠOMODI STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.486,97 HRK 1.854,89 HRK
ŠOMODI STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.041,25 HRK 1.070,78 HRK
ŠOMODI STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.092,67 HRK 2.554,64 HRK
Ukupno 15.007,36 HRK 12.034,39 HRK