• Naziv: PAVLAS JOSIP
  • Naselje: Cugovec, 10345
  • Grad/Općina: Gradec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVLAS JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 241,16 HRK 963,72 HRK
PAVLAS JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.308,99 HRK 3.054,31 HRK
PAVLAS JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.311,59 HRK 3.284,86 HRK
PAVLAS JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.755,26 HRK 2.514,38 HRK
PAVLAS JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.071,78 HRK 4.543,59 HRK
Ukupno 9.688,78 HRK 14.360,86 HRK