• Naziv: ČALIĆ MARIJETA
  • Naselje: Donja Banda, 20242
  • Grad/Općina: Orebić
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČALIĆ MARIJETA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 1.629,34 HRK 9.232,73 HRK
ČALIĆ MARIJETA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 61,26 HRK 244,54 HRK
ČALIĆ MARIJETA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 587,73 HRK 269,40 HRK
ČALIĆ MARIJETA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 368,28 HRK 193,19 HRK
ČALIĆ MARIJETA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 518,61 HRK 369,69 HRK
ČALIĆ MARIJETA EAGF Restrukturiranje i prenamjena vinograda 2017 0,00 HRK 53.416,68 HRK
Ukupno 3.165,22 HRK 63.726,23 HRK