• Naziv: ERIĆ BORIS
  • Naselje: Borovo, 32227
  • Grad/Općina: Borovo
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ERIĆ BORIS EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 840,12 HRK 3.357,24 HRK
ERIĆ BORIS EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 13.781,06 HRK 13.050,67 HRK
ERIĆ BORIS EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 8.011,94 HRK 3.030,77 HRK
ERIĆ BORIS EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 1.961,16 HRK
ERIĆ BORIS EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 3.727,74 HRK 3.727,74 HRK
ERIĆ BORIS EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 7.108,29 HRK 4.219,06 HRK
ERIĆ BORIS Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
ERIĆ BORIS Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 3.101,56 HRK 0,00 HRK
Ukupno 41.059,29 HRK 29.346,64 HRK