• Naziv: POLIMAC MACA
  • Naselje: Sisak, 44000
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
POLIMAC MACA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 91,57 HRK 366,06 HRK
POLIMAC MACA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 419,94 HRK 2.379,72 HRK
POLIMAC MACA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 879,26 HRK 329,51 HRK
POLIMAC MACA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 577,61 HRK 302,97 HRK
POLIMAC MACA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 775,45 HRK 496,99 HRK
Ukupno 2.743,83 HRK 3.875,25 HRK