• Naziv: BALEN DOMAGOJ
  • Naselje: Lički Osik, 53201
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BALEN DOMAGOJ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 99,62 HRK 398,11 HRK
BALEN DOMAGOJ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 789,31 HRK 4.472,85 HRK
BALEN DOMAGOJ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 955,68 HRK 477,03 HRK
BALEN DOMAGOJ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 575,73 HRK 301,97 HRK
BALEN DOMAGOJ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 845,03 HRK 653,13 HRK
Ukupno 3.265,37 HRK 6.303,09 HRK