• Naziv: RADELIĆ SINIŠA
  • Naselje: Kašljavac, 43274
  • Grad/Općina: Šandrovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RADELIĆ SINIŠA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 163,00 HRK 651,41 HRK
RADELIĆ SINIŠA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.770,07 HRK 1.372,86 HRK
RADELIĆ SINIŠA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.578,94 HRK 841,84 HRK
RADELIĆ SINIŠA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.013,14 HRK 531,51 HRK
RADELIĆ SINIŠA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.400,45 HRK 1.159,13 HRK
Ukupno 5.925,60 HRK 4.556,75 HRK