• Naziv: SEVER PETAR
  • Naselje: Rakitovec, 10419
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SEVER PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 376,53 HRK 1.504,76 HRK
SEVER PETAR EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 296,98 HRK 1.682,90 HRK
SEVER PETAR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.744,15 HRK 3.634,94 HRK
SEVER PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.578,95 HRK 1.740,26 HRK
SEVER PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.168,62 HRK 1.076,65 HRK
SEVER PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.190,24 HRK 2.337,73 HRK
SEVER PETAR Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 601,70 HRK 0,00 HRK
Ukupno 13.957,17 HRK 11.977,24 HRK