• Naziv: RAJTAR LJUBICA
  • Naselje: Fuka, 10343
  • Grad/Općina: Gradec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RAJTAR LJUBICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 171,73 HRK 686,31 HRK
RAJTAR LJUBICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.076,30 HRK 1.742,27 HRK
RAJTAR LJUBICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.662,81 HRK 2.322,19 HRK
RAJTAR LJUBICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 887,90 HRK 1.271,97 HRK
RAJTAR LJUBICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.475,52 HRK 3.235,81 HRK
RAJTAR LJUBICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.024,26 HRK 9.258,55 HRK