• Naziv: MARCIUŠ IVAN
  • Naselje: Črečan, 40306
  • Grad/Općina: Nedelišće
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARCIUŠ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 197,37 HRK 841,10 HRK
MARCIUŠ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.091,27 HRK 1.116,14 HRK
MARCIUŠ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.360,88 HRK 0,00 HRK
MARCIUŠ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.854,70 HRK 1.520,30 HRK
Ukupno 5.504,22 HRK 3.477,54 HRK