• Naziv: PENDE SUZANA
  • Naselje: Novalja, 53291
  • Grad/Općina: Novalja
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PENDE SUZANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 122,05 HRK 487,60 HRK
PENDE SUZANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 576,20 HRK 3.265,34 HRK
PENDE SUZANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.171,03 HRK 448,25 HRK
PENDE SUZANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 237,78 HRK 0,00 HRK
PENDE SUZANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.032,58 HRK 612,94 HRK
Ukupno 3.139,64 HRK 4.814,13 HRK