• Naziv: EVERLE JOSIP
  • Naselje: Golinci, 31543
  • Grad/Općina: Donji Miholjac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
EVERLE JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 282,15 HRK 1.127,40 HRK
EVERLE JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.140,89 HRK 2.996,43 HRK
EVERLE JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.732,07 HRK 1.459,37 HRK
EVERLE JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.538,40 HRK 0,00 HRK
EVERLE JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.423,66 HRK 2.008,96 HRK
Ukupno 10.117,17 HRK 7.592,16 HRK