• Naziv: ŽAJA MARIJA
  • Naselje: Vinovac, 21228
  • Grad/Općina: Marina
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽAJA MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 118,28 HRK 472,85 HRK
ŽAJA MARIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 480,87 HRK 2.725,04 HRK
ŽAJA MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.135,15 HRK 434,76 HRK
ŽAJA MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 768,30 HRK 0,00 HRK
ŽAJA MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.000,98 HRK 594,29 HRK
ŽAJA MARIJA Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2017 7.600,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.103,58 HRK 4.226,94 HRK