• Naziv: CESAR IVICA
  • Naselje: Obedišće Ježevsko, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CESAR IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 106,43 HRK 425,14 HRK
CESAR IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.136,35 HRK 1.597,89 HRK
CESAR IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 723,39 HRK 1.036,31 HRK
CESAR IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.015,55 HRK 2.218,24 HRK
Ukupno 2.981,72 HRK 5.277,58 HRK