• Naziv: DUKIĆ MATIJA
  • Naselje: Šibenik, 22000
  • Grad/Općina: Šibenik
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUKIĆ MATIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,16 HRK 352,26 HRK
DUKIĆ MATIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 370,45 HRK 2.164,75 HRK
DUKIĆ MATIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 853,82 HRK 455,87 HRK
DUKIĆ MATIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 160,38 HRK 0,00 HRK
DUKIĆ MATIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 757,31 HRK 627,79 HRK
Ukupno 2.230,12 HRK 3.600,67 HRK