• Naziv: PETRIĆ LJILJANA
  • Naselje: Osijek, 31000
  • Grad/Općina: Osijek
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETRIĆ LJILJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 98,50 HRK 393,61 HRK
PETRIĆ LJILJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 438,16 HRK 2.482,90 HRK
PETRIĆ LJILJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 945,65 HRK 1.280,69 HRK
PETRIĆ LJILJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 590,71 HRK 846,18 HRK
PETRIĆ LJILJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 834,31 HRK 1.835,34 HRK
Ukupno 2.907,33 HRK 6.838,72 HRK