• Naziv: VUKELIĆ ZORAN
  • Naselje: Kutina, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKELIĆ ZORAN EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 7.035,51 HRK 39.867,66 HRK
VUKELIĆ ZORAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 78,50 HRK 313,71 HRK
VUKELIĆ ZORAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 4.124,94 HRK 23.919,82 HRK
VUKELIĆ ZORAN EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 544,30 HRK 3.084,36 HRK
VUKELIĆ ZORAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.120,71 HRK 292,15 HRK
VUKELIĆ ZORAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.121,57 HRK 0,00 HRK
VUKELIĆ ZORAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.860,73 HRK 60,33 HRK
Ukupno 16.886,26 HRK 67.538,03 HRK