• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kapela Kalnička, 42222
  • Grad/Općina: Ljubešćica
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 390,76 HRK 0,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 385,63 HRK 385,63 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,07 HRK 0,15 HRK
Ukupno 776,46 HRK 385,78 HRK