• Naziv: RUKAVINA ANITA
  • Naselje: Povljana, 23249
  • Grad/Općina: Povljana
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RUKAVINA ANITA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 248,99 HRK 994,83 HRK
RUKAVINA ANITA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.175,61 HRK 6.661,61 HRK
RUKAVINA ANITA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.898,55 HRK 4.328,31 HRK
RUKAVINA ANITA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.388,93 HRK 914,29 HRK
RUKAVINA ANITA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 485,08 HRK 0,00 HRK
RUKAVINA ANITA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.106,45 HRK 1.250,27 HRK
Ukupno 11.303,61 HRK 14.149,31 HRK