• Naziv: KRVARIĆ MARIJA
  • Naselje: Hrebinec, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRVARIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 76,16 HRK 305,95 HRK
KRVARIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 819,60 HRK 1.143,57 HRK
KRVARIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 785,07 HRK 1.124,69 HRK
KRVARIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 726,93 HRK 1.587,67 HRK
Ukupno 2.407,76 HRK 4.161,88 HRK