• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Nova Mokošica, 20236
  • Grad/Općina: Dubrovnik
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 49,70 HRK 198,83 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 270,26 HRK 109,33 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2017 172,93 HRK 65,06 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 128,16 HRK 148,89 HRK
Ukupno 621,05 HRK 522,11 HRK