• Naziv: JAKLINOVIĆ GROZDANA
  • Naselje: Lipnica, 10347
  • Grad/Općina: Rakovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAKLINOVIĆ GROZDANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 327,21 HRK 1.307,62 HRK
JAKLINOVIĆ GROZDANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.441,04 HRK 4.621,92 HRK
JAKLINOVIĆ GROZDANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.169,55 HRK 4.422,78 HRK
JAKLINOVIĆ GROZDANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.828,15 HRK 2.618,86 HRK
JAKLINOVIĆ GROZDANA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 1.156,88 HRK 1.156,88 HRK
JAKLINOVIĆ GROZDANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.811,05 HRK 6.164,73 HRK
JAKLINOVIĆ GROZDANA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
JAKLINOVIĆ GROZDANA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 5.582,81 HRK 0,00 HRK
Ukupno 21.066,69 HRK 20.292,79 HRK