• Naziv: ANGELINA JEDAN J.D.O.O.
  • Naselje: Povlja, 21413
  • Grad/Općina: Selca
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANGELINA JEDAN J.D.O.O. EMFF Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti 2017 14.312,13 HRK 14.312,13 HRK
Ukupno 14.312,13 HRK 14.312,13 HRK