• Naziv: FISTRIĆ JOSIP
  • Naselje: Pušća, 49296
  • Grad/Općina: Zagorska Sela
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FISTRIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 17,53 HRK 69,95 HRK
FISTRIĆ JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 558,59 HRK 3.165,25 HRK
FISTRIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 329,80 HRK 201,27 HRK
FISTRIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 230,49 HRK 0,00 HRK
FISTRIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 289,93 HRK 226,79 HRK
Ukupno 1.426,34 HRK 3.663,26 HRK