• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Hruševec, 49240
  • Grad/Općina: Donja Stubica
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 6,42 HRK 25,66 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 121,19 HRK 73,90 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 84,69 HRK 0,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 106,50 HRK 83,29 HRK
Ukupno 318,80 HRK 182,85 HRK