• Naziv: BAČAN BRANKA
  • Naselje: Fuka, 10343
  • Grad/Općina: Gradec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BAČAN BRANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 120,17 HRK 480,25 HRK
BAČAN BRANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.287,25 HRK 1.805,05 HRK
BAČAN BRANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 854,27 HRK 1.223,75 HRK
BAČAN BRANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.147,26 HRK 2.505,80 HRK
Ukupno 3.408,95 HRK 6.014,85 HRK