• Naziv: DOMLADOVAC MARIO
  • Naselje: Draganić, 47201
  • Grad/Općina: Draganić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DOMLADOVAC MARIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 209,26 HRK 836,09 HRK
DOMLADOVAC MARIO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 756,69 HRK 4.287,99 HRK
DOMLADOVAC MARIO EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 395,97 HRK 2.243,87 HRK
DOMLADOVAC MARIO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 263,95 HRK 218,24 HRK
DOMLADOVAC MARIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 530,94 HRK 715,52 HRK
DOMLADOVAC MARIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 386,61 HRK 984,94 HRK
DOMLADOVAC MARIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 484,75 HRK 1.625,73 HRK
Ukupno 3.028,17 HRK 10.912,38 HRK