• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Strmec Podravski, 42206
  • Grad/Općina: Petrijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 21,66 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 107,12 HRK 0,00 HRK
Ukupno 107,12 HRK 21,66 HRK