• Naziv: KAMENEČKI MARIJA
  • Naselje: Koritna, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KAMENEČKI MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 152,70 HRK 610,26 HRK
KAMENEČKI MARIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 518,25 HRK 449,76 HRK
KAMENEČKI MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.367,15 HRK 2.080,36 HRK
KAMENEČKI MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 936,49 HRK 1.341,55 HRK
KAMENEČKI MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.311,99 HRK 2.877,32 HRK
Ukupno 4.286,58 HRK 7.359,25 HRK