• Naziv: NIKOLIĆ MILE
  • Naselje: Gornji Vaganac, 53233
  • Grad/Općina: Plitvička Jezera
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLIĆ MILE EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 4.992,00 HRK 4.992,00 HRK
Ukupno 4.992,00 HRK 4.992,00 HRK