• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Crikvenica, 51260
  • Grad/Općina: Crikvenica
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 60,00 HRK 60,00 HRK
Ukupno 60,00 HRK 60,00 HRK