• Naziv: HOLJEVAC IVANKA
  • Naselje: Lukovo, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HOLJEVAC IVANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 217,54 HRK 869,24 HRK
HOLJEVAC IVANKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 332,94 HRK
HOLJEVAC IVANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.106,91 HRK 2.940,20 HRK
HOLJEVAC IVANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.626,26 HRK 2.329,64 HRK
HOLJEVAC IVANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.868,69 HRK 4.098,29 HRK
Ukupno 6.338,49 HRK 10.570,31 HRK