• Naziv: BASTIĆ MARICA
  • Naselje: Lukovo, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BASTIĆ MARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 177,37 HRK 708,65 HRK
BASTIĆ MARICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 821,98 HRK
BASTIĆ MARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.717,04 HRK 2.397,41 HRK
BASTIĆ MARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 914,07 HRK 1.309,43 HRK
BASTIĆ MARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.523,43 HRK 3.341,05 HRK
BASTIĆ MARICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.120,02 HRK 8.578,52 HRK