• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Lacići, 31542
  • Grad/Općina: Magadenovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 657,59 HRK 94,63 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 425,08 HRK 0,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 604,16 HRK 0,00 HRK
Ukupno 1.686,83 HRK 94,63 HRK