• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donja Zdenčina, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 1.680,00 HRK 1.680,00 HRK
Ukupno 1.680,00 HRK 1.680,00 HRK