• Naziv: HORVAČIĆ BARICA
  • Naselje: Barbarići Kravarski, 10413
  • Grad/Općina: Kravarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HORVAČIĆ BARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 226,19 HRK 903,77 HRK
HORVAČIĆ BARICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.969,08 HRK 2.485,00 HRK
HORVAČIĆ BARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.190,63 HRK 3.057,10 HRK
HORVAČIĆ BARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.605,72 HRK 2.300,23 HRK
HORVAČIĆ BARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.942,93 HRK 4.261,06 HRK
Ukupno 8.934,55 HRK 13.007,16 HRK