• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gornja Stupnica, 44437
  • Grad/Općina: Dvor
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 130,65 HRK 173,61 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 161,57 HRK
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 53,38 HRK 0,00 HRK
Ukupno 184,03 HRK 335,18 HRK